Захист котельного обладнання і мереж

  • Дозування реагентів.
  • Дозування сульфату натрія.

Принципи захисту водогрійного котельного обладнання і мереж від внутрішньої корозії і відкладень.


Економіко-соціальні проблеми життя суспільства нашої країни змушують переглядати наше ставлення до використання природних ресурсів у комунальній схемою. Вимоги до економії палива, водних та інших ресурсів обумовлюють пошук і перехід до нових технологій в теплоенергетиці.

Централізоване опалення в Україні існує вже більше 80-ти років. За цей час поліпшувалося обладнання теплових мереж. На зміну котламводотрубноі схеми приходять котли з жаровими трубами, поліпшується контроль теплопостачання та автоматизації роботи котелень, поліпшується будівництво і експлуатація теплових мереж.

В даний час найменш надійною ланкою систем теплопостачання є транспорт тепла, що пов'язано, в основному, з витоком теплоносія через пошкоджені трубопроводи теплових мереж. Основна причина пошкоджень - корозійні руйнування металу. [1].

За літературними даними 50-97% пошкоджень трубопроводів є наслідком зовнішньої корозії (Фото 1.)

Фото 1. Результат пошкодження теплової мережі внаслідок зовнішньої корозії.

Фото 1.Результат пошкодження теплової мережі в результаті зовнішньої корозії.

Але, в силу того, що встановити причину корозії при обстеженні часто буває досить складно, слід не відкидати можливість посилення проблеми внутрішньої корозії трубопроводів, тим більше, що в даний час все частіше заміну трубопроводів проводять попередньоізольовані труби, що розраховують на 25-30 років експлуатації і це практично єдиний спосіб боротьби з зовнішньої корозією труб. Посилення внутрішньої корозії найчастіше пов'язано з наявністю відкладень на внутрішній поверхні труб, до складу яких входять, в основному, продукти корозії стали, зцементовані карбонатами кальцію і магнію.

Фото 2. Відкладення в трубах конвективної частини котла ТВГ-8м

Фото 2. Відкладення в трубах конвективної частини котла ТВГ-8м

Фото 3. Відкладення накипу в трубі екранної частини котла ТВГ-8м

Фото 3. Відкладення накипу в трубі екранної частини котла ТВГ-8м


Проведений розрахунок порівняльних витрат від корозії і витрат на її запобігання (Діаграма 1) однозначно показує вигоду впровадження хімічної деаерації води.

Діаграма 1. Техніко-економічні розрахунки впровадження деаерації.

Діаграма 1. Техніко-економічні розрахунки.

На діаграмі показано, що втрати від корозії значно перевищують витрати на впровадження технологій захисту. При розрахунках виявилося, що витрати на хімічну деаерацію значно нижче ніж на термічну, з цього, економічний ефект від впровадження технологій хімічного захисту трубопроводів повинен бути вище ніж від термічної деаерації. Крім цього, за допомогою термічної деаерації вирішується тільки проблема захисту від кисневої корозії але не вирішуються проблеми протидії відкладенням. Ще одним аргументом на користь хімічної деаерації було те, що теплові мережі в нинішній час працюють при низьких температурах (40-60̊ С), чого недостатньо для проведення процесу вакуумної деаерації.

З цього, після оцінки цих факторів, на нашому підприємстві було обрано напрямок на використання хімічних методів протидії корозії і відкладень.

За оцінками фахівців з комунальної енергетики та незалежних експертів, знос обладнання котелень і трубопроводів теплових мереж становить 80 -85%. Тобто, все поверхні котлів та трубопроводів теплових мереж мають багаторічні відкладення різного походження. Виходячи з цього факту, ми допускаємо, що основним механізмом корозійних процесів є утворення гальванічних елементів диференціальної аерації. Тобто, корозія, в основному, проходить під шаром відкладень (подшламовая корозія), де концентрація кисню набагато менше ніж у воді якою заповнений трубопровід. [2] (Див. Рис. 1, 2).

Рис. 1. Спрощена схема гальванічного елементу диференційної аерації

Рис. 1. Спрощена схема гальванічного елементу диференційної аерації

Рис.2. Схема утворення елементу диференційної деаерації на поверхні сталі

Рис.2. Схема утворення елементу диференційної деаерації на поверхні сталі

Таким чином була розроблена концепція захисту від корозії і відкладень, а саме:

  • В першу чергу, необхідно зруйнувати гальванічні елементи диференціальної аерації;
  • По-друге - відмити старі відкладення; 
  • Створити захисну плівку на поверхні чистої труби. 

Для реалізації цієї концепції, нашим підприємством створено кілька технологій захисту котельного обладнання і трубопроводів теплових мереж від відкладень і корозії. Вибір тієї чи іншої технології залежить, в першу чергу, від складу води, характеристики котлів та режимів роботи теплової мережі. Технічна реалізація технологій захисту котельного обладнання і трубопроводів теплових мереж може бути на базі установок, розроблені і випускаються нашим підприємством. Установка хімічної деаерації і стабілізаційної обробки води Redox- KM. Установка хімічної деаерації Redox-КМ успішно конкурує з усіма відомими видами деаераторів. Принцип роботи заснований на каталітичному окисленні сульфіту натрію киснем, розчиненим у воді. Дозування реагентів проводиться насосами дозаторами Етатрон автоматично пропорційно витраті води. Сьогодні установка Redox-KM, яка Комбіновані модульні водопідготовчі установки КМВУ-М1.

Установка складається з трьох основних блоків:

- блок пом'якшення води,
- блок хімічної деаерації води;
- і блок корекційної протинакипної обробки води.

КМВУ-М1 об'єднує комплекс технологій:

- хімічну деаерацію;
- безнакіпний режим роботи парових та водогрійних котлів;
- відмивання старих відкладень.

Для малих котелень можлива реагентному обробка води без попереднього пом'якшення за допомогою спеціально підібраної суміші реагентів, індивідуальних для конкретного складу води. Процес реалізується станціями дозування на базі насосів дозаторів Етатрон в повністю автоматичному режимі. При відмиванні старих відкладень, утворюється велика кількість вторинного шламу, який забруднює трубопроводи теплової мережі та котли, особливо з жаровими трубами, в яких швидкість потоку води значно зменшується. Тому необхідно видаляти шлам з трубопроводів, для чого встановлюються шламовідділювачем СМШ з автоматичним видаленням шламу.

Насос для дозування реагентів від корозії і відкладень:

Соленоїдні дозуючі насоси eONE

Соленоїдні дозуючі насоси eONE

Продуктивність: 1÷30 л/год.
Тиск: 0.5÷20 бар.

Дозуючі насоси DLX

Дозуючі насоси DLX

Продуктивність: 1÷20 л/год.
Тиск: 0.5÷20 бар.

Електромагнітні дозуючі насоси BT

Електромагнітні дозуючі насоси BT

Продуктивність: 5÷80 л/год.
Тиск: 1÷20 бар.

Насос дозатор реагентів PKX

Насос дозатор реагентів PKX

Продуктивність: 1÷10 л/год.
Тиск: 1÷6 бар.