ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ


- Дозування кислот і лугів;
- Контроль рівня pH;
- Контроль окисно-відновного потенціалу (ОВП, Rx);
- Дозування флокулянтів та коагулянтів.