Схема дозування ферментного препарату глюкоамілази при гідроферментатівной обробці сусла на спиртовому заводі продуктивністю 3000 дал/добу

Ферментативний гідроліз крохмалю здійснюється за допомогою ферментів класу гідролаз, підкласу карбогідраз, званих амілазами: a-амілази, b-амілази і глюкоамілази. Розрізняються вони за властивостями і способу дії на крохмаль. Глюкоамилаза - фермент, гідролізу a-декстрини - полісахариди різної молекулярної маси. В результаті утворюються продукти повного гідролізу крохмалю - сахароза, фруктоза, глюкоза, на які впливають дріжджові клітини з последющім освітою алкоголю (етанолу).

Схема дозування ферментного препарату глюкоамілази при гідроферментатівной обробці сусла на спиртовому заводі продуктивністю 3000 дал/добу

На схемі представлена установка для подачі глюкоамілази в процесі гідроферментівной обробки сусла на спиртовому заводі продуктивністю 3000 дал/добу. Установка працює в такий спосіб: Суслов з ГДФО відцентровим насосом (Q=25 м3/год, Н=32 м.) Подають в спіральний теплообмінник для охолодження його до температури бродіння. Одночасно з нагнетального колектора води в спіральний теплообмінник подають оборотну воду, яка потім надходить в збірний колектор води.

Для подачі ферментного препарату глюкоамілази з ємності (каністра 30 л) використовують насос-дозатор BT MF 30-4. Подачу необхідної кількості ферметни препарарата ведуть в початковій фазі кожного наступного заповнення бродильного апарату. Далі сусло подають вже безпосередньо в бродильний апарат.

Насоси для дозування ферментного препарату глюкоамілазиНасоси для дозування ферментного препарату глюкоамілази:

Насос дозатор BT MF/M 30-4

Насос дозатор пропорційного дозування від зовнішнього mA сигналу.

  • Продуктивність: 30 л/год.
  • Тиск 4 бар.

технічні характеристики