Гарантийные обязательства

Оборудование – дозировочные насосы, анализаторы жидкости (контроллеры), импульсные расходомеры, электрические миксеры, амперометрические и потенциостатические датчики свободного/общего хлора, изготовлены в соответствии с действующими общими нормами, обеспеченными маркой CE в соответствии со следующими европейскими стандартами.

Представительство завода-производителя ETATRON D.S. S.p.A. на территории Украины – ООО «ЭТАТРОН-УКРАИНА» предоставляет гарантию сроком на 12 месяцев с момента продажи следующего оборудования: дозирующих насосов, импульсных расходомеров, электрических миксеров, датчиков свободного/общего хлора.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется на проточные части дозирующего насоса (бывшие в контакте с дозирующим реагентом), такие как: комплекты клапанов головки насоса, ниппеля, гайки, шланги забора, шланги сброса, фильтры забора реагента, клапана впрыска реагента, головки, а также датчики уровня, датчики уровня рН и Rx, инжектора (клапана впрыска), шланги для перистальтических насосов и на прочие расходные материалы, связанные с непосредственным контактом химических реагентов.

Настоящая гарантия действительна только при предъявлении вместе с дефектным изделием (товаром) правильно заполненного гарантийного талона с проставленной датой продажи и оригинальной печатью Продавца, а также полностью заполненными и подписанными формами. Если дата продажи не проставлена, то гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия, устанавливаемого по серийному номеру.

Настоящая гарантия не действительна, если типовой или серийный номер на изделии будет изменен, стерт, удален и т.п.

 

Гарантійні зобов’язання

1.  Гарантія надається на відсутність дефектів в придбаному обладнанні та відповідність його технічним умовам виробника. Зміни в конструкції, які можуть бути внесені до відвантаження товару на замовлення, не дають права на пред’явлення рекламацій.

2.  Гарантійні терміни та умови

2.1. ТОВ "Етатрон" несе гарантійні зобов'язання на протязі 12 місяців від дати продажу насосу. Термін служби насосу, при дотриманні всіх правил по монтажу та експлуатації, становить не менше 5 (п'ять) років з моменту введення в експлуатацію.

2.2. При здійсненні гарантійного ремонту термін гарантії на замінені запчастини становить 6 місяців, але не менше строку дії гарантії на ціле виріб. Гарантійний термін вироби, збільшується на час перебування виробу в ремонті.

2.3. При здійсненні гарантійного ремонту термін гарантії на замінені запчастини становить 6 місяців, але не менше строку дії гарантії на ціле виріб. Гарантійний термін вироби, збільшується на час перебування виробу в ремонті.

3.  Порядок виконання гарантійних зобов’язань:

3.1. Виконання гарантійних зобов’язань здійснюється сертифікованою сервісною організацією шляхом ремонту чи заміни виробу, на який надійшла рекламація;

3.2. Протягом гарантійного терміну, сертифікована сервісна організація безкоштовно усуває дефекти, що виникли з вини виробника, або здійснює обмін виробу, за умови дотримання споживачем, правил експлуатації. Замінене по гарантії обладнання (деталі, вузли) залишається в Сервісному центрі.

3.3. У разі виходу насоса з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт, тільки за умови пред'явлення гарантійного талона. На гарантійний ремонт виріб приймається в оригінальній упаковці, з керівництвом по монтажу та експлуатації, з правильно і чітко заповненим гарантійним талоном та актом рекламації, без механічних пошкоджень, з збереженням товарного вигляду.

3.4. Гарантійний термін на насосне обладнання, що знаходилося в гарантійному ремонті, збільшується на термін ремонту. Термін ремонту обчислюється з дня звернення споживача з вимогою про усунення недоліків обладнання, до дня видачі його після закінчення ремонту. Терміни проведення технічної експертизи і ремонту устаткування встановлюються спеціалізованим сервісним центром самостійно.

2.2.Термін гарантії на замінені вузли та агрегати складає 6 місяців, але не менше загального гарантійного терміну виробу, що ремонтується. При виконанні гарантійного ремонту, гарантійний термін збільшується на час перебування виробу в ремонті.

3.  Порядок виконання гарантійних зобов’язань:

• виконання гарантійних зобов’язань здійснюється за вибором уповноваженої ТОВ «Етатрон» сервісної організації шляхом ремонту чи заміни виробу, на який надійшла рекламація;

• виріб, на який надійшла рекламація, переходить у розпорядження авторизованої сервісної організації для усунення виявлених дефектів.

4.  Претензії на задоволення гарантійних зобов’язань не приймаються у випадку, якщо вихід обладнання з ладу або робота обладнання з відхиленнями від штатного режиму обумовлені наступним:

• несправності, що виникли в результаті недотримання споживачем вимог Керівництва по монтажу та експлуатації, неправильного гідравлічного, механічного та електричного монтажу та підключення  товару некваліфікованим персоналом;

• невідповідності електроживлення відповідним Державним технічним стандартам і нормам і характеристикам, зазначеним на табличці і в інструкції по монтажу і експлуатації;

• відсутності або неправильно налаштованих або підібраних приладів автоматики і захисту, щитів управління;

• дефектами систем, з якими експлуатувалося обладнання;

• механічні пошкодження (тріщини, відколи), викликані зовнішнім ударним впливом, недбалим поводженням, попаданням сторонніх твердих предметів всередину насоса, або впливом негативних температур навколишнього середовища або інших або погодних умов, таких як сніг, дощ, підвищена вологість;

• неправильне підключення до систем електроживлення або водопостачання (погана якість контакту в місці підключення, недолік води, недостатній перетин шланга або електричного кабелю, неприпустима довжина електричного подовжувача, відсутність фільтру забору, відсутність зворотного клапана там, де його установка передбачена виробником виробу, погана якість електроенергії : асиметрія, перепади напруги, відсутність або погана якість заземлення, раптові відключення електроенергії або водопостачання, перепади тиску в мережі водопостачання, гідроудар, і т.д.)

• несправності, що виникли в результаті перевантаження електронасоса. До безумовних ознак перевантаження відносяться: деформація або сліди оплавлення деталей і вузлів насоса, потемніння і обвуглювання обмотки статора електродвигуна, поява кольорів мінливості на деталях і вузлах насоса, сильне внутрішнє забруднення;

• електронасос, відкривався або ремонтувався протягом гарантійного терміну не сертифікованою сервісною службою або була спроба ремонту виробу;

• тривала експлуатація виробу після появи ознак несправності, що привело до більш тяжких наслідків;

• електронасос вийшов з ладу через потрапляння в статор, соленоїд або клемну коробку води, комах та (або) інших сторонніх речовин;

• електронасос, що вийшов з ладу в результаті експлуатації електронасоса без води, або від перекачування брудної води, наповненою піском або абразивними частинками, на пошкодження насоса від перекачування розчинів хімічно несумісних з матеріалом насоса;

• поява несправностей, викликаних дією непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки та ін.).

5.  Претензії на задоволення гарантійних зобов’язань не приймаються у випадку, якщо виріб має сліди стороннього втручання або була спроба ремонту виробу.

6.  При невірно чи неповністю заповненому гарантійному талоні та незаповненому акті рекламації претензії за гарантійними зобов’язаннями не приймаються. В цьому випадку обслуговування обладнання здійснюється спеціалізованою сервісною службою за рахунок покупця, за погодженими умовами і цінами.

7.  Гарантія не поширюється на системи і об’єкти, в склад яких входить обладнання.

8.  Гарантія не розповсюджується на лакофарбові покриття, вироби з пінопласту, пластмаси та гуми, давачі, індикатори, швидкозношувані деталі що входять до складу виробів (ущільнення, сальники, робочі колеса, підшипники, клапана, мембрани), а також на витратні матеріали (картриджні фільтри, дозувальні реагенти і т. ін.) до обладнання.

9.  Постачальник/виробник не несе відповідальність за можливі витрати, пов'язані з монтажем і демонтажем гарантійного обладнання, а так само за шкоду, заподіяну іншому обладнанню в результаті виходу вироби з ладу в гарантійний період.

9.1. Висновок про працездатність обладнання видається тільки сертифікованими сервісними центрами і тільки після випробування обладнання на гідравлічному стенді.

9.2. Обладнання на діагностику приймається тільки при наявності акту рекламації, в заводській упаковці з промитою насосною частиною.

9.3. Діагностика обладнання, яка виявила необгрунтованість претензій клієнта і яка підтвердила працездатність діагностується обладнання, є платною послугою і підлягає оплаті клієнтом.