Новини

Обробка питної води

Обробка питної води - це процес очищення води з водних джерел, таких як річки, озера, ставки або підземні джерела, щоб забезпечити безпечну і придатну для споживання воду. Цей процес включає ряд фізичних, хімічних і бактеріологічних методів, які допомагають знищити або видалити забруднення, мікроорганізми, хімічні речовини, та інші забруднюючі речовини з води.

Основні етапи обробки питної води:

  • Коагуляція: При вході в смішувальний бак додається хімічний коагулянт, такий як сульфат алюмінію або полімер, що допомагає згортати невидимі забруднення великими флокулами.
  • Відстій: Воду ставлять у великі резервуари, де флокулянти осідають на дно, утворюючи осад. Цей процес відокремлює забруднення від чистої води.
  • Фільтрація: Вода проходить через різні фільтри (наприклад, пісок, вугіль, гравій), які утримують залишкові забруднення та мікроорганізми, які можуть залишитися після відстою.
  • Дезінфекція: Вода обробляється хімічними дезінфікуючими засобами, такими як хлор або бром, або використовуються фізичні методи, такі як ультрафіолетове випромінювання або озонування, щоб знищити залишкові бактерії та віруси.
  • Корекція pH та інші операції: Воду можуть також піддають корекції pH, зменшенню мінералізації або іншим додатковим процесам, щоб забезпечити оптимальну якість питної води.
  • Дистрибуція: Очищена вода транспортується через водопровідну мережу до споживачів, забезпечуючи безпечний доступ до питної води для населення, промисловості та інших секторів.

Обробка питної води є життєво важливим процесом, оскільки забезпечує здоров'я населення та попереджує виникнення захворювань, пов'язаних зі забрудненням води. Дотримання стандартів обробки та нагляд за якістю питної води є необхідними для забезпечення безпеки та добробуту суспільства.


Приклад схеми обробки питної води

Обробка питної води

А. Система попереднього хлорування складається з:

Точка вприску хлору розташована перед входом у ємність з водою. Хлорування здійснюється пропорційно кількості води в трубопроводі.

Багатофункціональний цифровий насос DLX MF/M

Багатофункціональний цифровий насос DLX MF/M

Пропорційний від імпульсного витратоміра, 4-20 mA.

Насос DLX VFT/MBB дозування від витратоміра

Насос DLX VFT/MBB дозування від витратоміра

від імпульсного витратоміра

Імпульсні витратоміри, водоміри, лічильники

Імпульсні витратоміри, водоміри, лічильники

Резервуари, ємкості з поліетилену

Резервуари, ємкості з поліетилену

B. Система дохлорування складається з:

  • Панель керування хлором (3), оснащена контролером eSELECT M1 CL, системою фільтрації, зондом вільного органічного хлору (зазвичай 0-2 ppm), тримачем зонда з безконтактним перемикачем і системою регулювання потоку.
  • ON/OFF дозуючий насос (DLX MA/AD) або ПРОПОРЦІЙНИЙ дозуючий насос (DLX CC/M).
  • ПЕ бак

Вода відбирається після рециркуляційного насоса системи змішування (5), а точка впорскування розташована після точки відбору. Система постхлорування контролює рівень хлору в резервуарі (4) і регулює його відповідно до необхідного заданого значення.

Зливану воду з вимірювальної комірки можна повторно використовувати в резервуар, якщо це вимагається національними нормами.

Контролер хлору eSELECT M1 CL

Контролер хлору eSELECT M1 CL

Датчики вільного хлору FIC/FOC

Датчики вільного хлору FIC/FOC

Тримач датчиків OFF-LINE PH-CL (FS)

Тримач датчиків OFF-LINE PH-CL (FS)

для датчиків PH і хлору CL, в комплекті з датчиком потоку

Соленоїдний аналоговий насос DLX MA/AD

Соленоїдний аналоговий насос DLX MA/AD

Ручне управління 0-100%, 0-20%

Дозатор DLX CC/M із входом 4-20мА

Дозатор DLX CC/M із входом 4-20мА

Пропорційний від зовнішнього 4-20 mA сигналу.

Резервуари, ємкості з поліетилену

Резервуари, ємкості з поліетилену